Nieuwbouw 45 woningen Hoedemakerspolder | Dokkum

In 2021 worden, als alles volgens planning verloopt, 45 nieuwe huurwoningen opgeleverd in de Hoedemakerspolder in Dokkum. De 45 woningen maken deel uit van de herstructurering van de hoedemakerspolder. 

In opdracht van Thus Wonen voert aannemingsmaatschappij Jellema B.V. dit project uit. Na een aanbestedingsprocedure is het plan van aannemingsmaatschappij Jellema B.V. geselecteerd als economisch de meest voordelige inschrijving. 

Het project zal uitgevoerd worden op basis van een Build en Design overeenkomst. Hiermee ontzorgt Aannemingsmaatschappij Jellema B.V. de opdrachtgever in het volledige proces van vergunningsaanvraag voor sloop, het saneren van de bestaande woningen, het afkoppelen van de woningen en het slopen van de woningen. Ook heeft aannemingsmaatschappij Jellema B.V. de regie over bodemonderzoek en sanering. 

Samen met Adema Architecten te Dokkum heeft aannemingsmaatschappij Jellema B.V. een plan gemaakt voor de bouw van de nieuwe huurwoningen. Er is gekozen voor een mix van levensbestendige woningen en woningen voor kleine gezinnen (1 of 2 personen). Een deel van de woningen stonden in het bestemmingsplan vermeld als karakteristiek. Deze karakteristieken zijn zoveel mogelijk meegenomen in dit plan. 

Aannemingsmaatschappij Jellema B.V. is reeds gestart met de sloop van de verouderde eengezinswoningen in de Hoedemakerspolder, die plaats moeten maken voor de 45 nieuwe huurwoningen. Rond mei start aannemingsmaatschappij Jellema B.V. met de bouw van de nieuwe huurwoningen. De woningen zullen traditioneel gebouwd worden, met veel prefabelementen. De woningen zullen voldoen aan de eisen van deze tijd, zowel qua isolatie als luchtdichtheid. Ook het installatiewerk zal toekomstbestendig zijn. 

ONTZORGEN, SAMENWERKEN, VERBINDEN!