Nieuwbouw 60 woningen Fonteinslanden | Dokkum

In 2013 is Aannemingsmaatschappij Jellema B.V. gestart met de realisatie van de herstructurering van de Fonteinslanden in Dokkum. Er werden 72 verouderde eengezinswoningen gesloopt om ruimte te maken voor een herinrichting van de wijk. 

Het project, bestaande uit de nieuwbouw van 28 appartementen naar het ontwerp van Penta Architecten te Harlingen, 20 levensloopwoningen, 7 eengezinswoningen en 4 twee-onder-eenkapwoningen naar het ontwerp van Adema Architecten te Dokkum is gefaseerd uitgevoerd. In 2019 is het hele project opgeleverd. 

Bij dit project heeft Aannemingsmaatschappij Jellema B.V. verschilllende rollen vervuld. Voor de appartementen geldt dat Aannemingsmaatschappij Jellema B.V. de uitvoering heeft verricht. Voor de grondgebonden huurwoningen was er sprake van een Build en Design overeenkomst en heeft Aannemingsmaatschappij Jellema B.V. de opdrachtgever, Thus Wonen, in het volledige proces ontzorgd. Tot slot, voor de 4 twee-onder-eenkapwoningen was Aannemingsmaatschappij Jellema B.V. de ontwikkelaar. Dit heeft geresulteerd in een prachtig mooi stukje Dokkum met veel woongenot voor verschillende doelgroepen.