Nieuwbouw 41 woningen Trije Terpen | Dokkum

Ten behoeve van het uitbreidingsplan van de Trije Terpen in Dokkum heeft aannemingsmaatschappij Jellema B.V. 41 nieuwbouw huur- en koopwoningen opgeleverd. 

Voor dit project heeft aannemingsmaatschappij Jellema B.V. drie typen woningen ontwikkeld in samenwerking met Adema Architecten. Er is hier hierbij zwaar ingezet op energiezuinig en duurzaam wonen, waarmee de woningen ruimschoots voldoen aan de eisen. 

Ook heeft aannemingsmaatschappij Jellema B.V. gekozen voor Grondstoffenneutraal bouwen.