Project overzicht

45 woningen Hoedemakerspolder

Deze 45 woningen werden gebouwd in de Hoedemakerspolder in Dokkum. 

Plaats

Dokkum

Status

Afgerond