Seriematig onderhoud

Aannemingsmaatschappij Jellema B.V. voert al jaren seriematige onderhoudsprojecten uit. Kern woorden hierbij zijn: ontzorgen, klantvriendelijkheid, tevredenheid en verduurzamen. Er wordt gewerkt volgens een strak protocol, waarbij de communicatie naar huurders uitermate belangrijk is. Op elk project is daarom één vaste projectleider en één vaste bewonersconsulent.   

De visie van Aannemingsmaatschappij Jellema B.V. kan als volgt omschreven worden: 'Door middel van constante kwaliteitsverbetering werken wij aan constante versterking van onze organisatie.' Onze bedrijfsslogan is: 'klanttevredenheid voorop!'

Uit te voeren werkzaamheden: 
 • Onderhoud buitenschil
 • Aanbrengen isolatie (kruipruimte, spouw en dak)
 • Energetische maatregelen
 • Vernieuwen toilet, badkamer, keuken
 • Update en keuring installaties 
Projecten 2019-2020:
 • Anjum: 6 woningen 
 • Holwerd: 4 woningen
 • Lioessens: 6 woningen
 • Metslawier: 21 woningen
 • Niawier: 1 woning
 • Ternaard: 39 woningen
 • Wierum: 6 woningen 
 • Damwâld: 100 wooneenheden